Mohendžodáro,
cvičení, které muž nesmí vidět. Tanec, který muž musí vidět.

Aktuální informace

Mohendžodáro v Salve... opět pokračujeme. NOVÝ KURZ od března...

Detaily a rezervace na webových stránkách Dům Salve


Upoutávka na kurzy Mohendžodára s Martinou Výbornou.



O lektorce

Na své cestě životem jsem pochopila, že být ženou je nádherný dar. Hluboce ve svém nitru cítím, že my ženy jsme nositelkami míru na této zemi.

Abych mohla tento dar přinést do svého života je potřeba projít výzvami a otevřít srdce. Propojit se s kořeny svého rodu a napojit se na nekonečný zdroj energie Matky Země. Tuto moudrost jsem plně prožila na cestách za poznáním indiánských rituálů v Mexiku, Guatemale, Ekvádoru, kde uctívání tradic, napojení na Pacha mamu je stále živá. Velké poznání jsem získala v 5 letém výcviku Tantra jógy – Mohendžodára pro ženy, jehož jsem lektorkou. Absolvovala jsem semináře tantry a šamanismu Johna Hawkena, tantrické odzbrojování s Andreu Barnsem – léčení ženské sexuality. Ve výcviku s Ma Anand Saritou jsem prožila hluboké mystérium života a smrti ukryté v ženském lůnu. Prošla jsem školou regresí Míly Lukášové a věnuji se studiu na Ceremoniální škole dle slovanských tradic Zdeňka Ordelta. Cítím velkou vděčnost za setkání s těmito učiteli a možnost podělit se o mír a poznání ve svém srdci s ostatními ženami. Nalézt Bohyni v sobě a být tím nejlepším, čím může žena pro tento svět být.

Martina Výborná, lektorka

lektorka Martina Výborná

Kontakt na lektorku
Email
Místo

tel. 603 529 357
martina.vyborna(zavináč)email.cz
Galerie Kopretina - květinářství (naproti Bille u světelné křižovatky)

Předešlé letáky



3 měsíční kurz - tantra jóga pro ženy v roce 2018


Posvátná ženská sexualita I.


3 měsíční kurz - tantra jóga pro ženy v roce 2017

Žít v čase, kdy se otevírají neuvěřitelné možnosti každému z nás ..... žít opravdově sebe, naplnit své poslání na Matce Zemi. Už žádná manipulace, je konec býtí ovcí ve stádu. Postavit se do vlastní síly a cítit vlastní zdroj světla, lásky zevnitř. Je nádherné cítit sebe sama a tvořit z čisté radosti přítomnosti. Každý ...každá z nás denně dostává informace různými způsoby řečí vesmíru ...jakým směrem jít. Zda mám zpomalit v letu života, či se nadechnout a počkat co mi tato chvíle přinese, nebo se střemhlav pod vedením myšlenek a ega...... vrhnout do světa generujícího chtění , závislost , oddělení, strach.

Cestu ega střídá cesta SRDCE . Vstoupit na tuto cestu vyžaduje jen a jen odvahu. Odvahu opustit komfortní zónu a vykročit do " zdánlivého" neznáma, abychom zjistili, že právě tento prostor v mém srdci.... provázející mé kroky ..... tak důvěrně znám . A tady ... v posvátném prostoru svého srdce je čistá pezpodmínečnost, svoboda, soucit, podpora a láska.

Mohendžodáro pro ženy má v současnosti neuvěřitelný léčivý náboj, skrze který si žena může zvědomit jakými kvalitami vládne. Co přináší její " bytí " zde na Zemi. Na co ve svém metrixovém životě zapoměla a proč se cítí vyčerpaná, nenaplněná ... přestože má krásnou rodinu, dům, manžela, dva psy ...dovolenou 2x do roka.

Mohendžodáro-tantra jóga pro ženy přináší každé ženě bez rozdílu věku hlubokou introspekci do vlastní ženské esence a pomůže vše co je potřeba otevřít , opustit staré nefunkční programy a nastavit své tělo, emoce, duši, vědomí do harmonie. Jsi tedy zvána do kruhu otevirajícího se ženského vědomí ..... odevzdat se plynutí a začít tvořit vědomě svůj život v harmonických vztazích a naplnit svá přání .

Zářijový kurz již začal . Další otevíráme v únoru 2018. Těším se na spolusdílení našich cest.

S láskou Martina.

EXTATICKÝ TANEC S MARTINOU

Tříměsíční kurz Mohendžodáro, začínáme ve středu 22.2. 2017 od 18h v domě Salve.

Tajemné zkrášlující a omlazující cvičení pro ženy, začínáme ve středu 21.9. 2016 od 18h v domě Salve.


Nedělní workshop pro ženy, 11.10. 2015 od 10 - 18h v domě Salve.



Zakladatelé MUDr. Monika Sičová, Ing. Igor Samotný.
Akreditováno MŠMT. Tradice od roku 2002. Celkové informace na www.mohendzodaro.cz
Použité výtvarné podklady: www.rassouli.com